Ordinace pro dospělé a dospívající

Praha 3

Pokud se rozhodnete vyhledat služby klinického psychologa neznamená to hned se začít léčit či posuzovat psychický stav pomocí testových metod. Je možné obtíže, či obavy nejdříve konzultovat. Na základě společného zvážení se lze následně lépe rozhodnout, jak dál postupovat. Zda využít psychodiagnostiku, psychoterapii, či konzultaci na téma, kam dále se obrátit, či s kým navázat dlouhodobou spolupráci.

Jak pracujeme

V rámci práce s dospělými pracujeme zejména formou rozhovoru, který je více nestrukturovaný. Je možné mluvit o všech věcech, které člověku přijdou na mysl, což je výhodné z hlediska lepšího porozumění fungování lidské psychiky než více strukturovaný rozhovor, kde se dozvíme pouze to, na co se zeptáme.

V rámci osvědčené praxe se před přijetím do psychoterapeutické péče provádí úvodní rozhovor, jehož cílem je lépe prozkoumat jak obtíže, tak i osobnostní nastavení zájemce o péči. Cílem je nalezení vhodného souladu nejen mezi terapeutickou péčí a obtížemi, ale také mezi lidmi.

V rámci péče o dospívající a dospělé pracujeme formou osvědčených psychoterapeutických metod: psychoanalytické psychoterapie (Mgr. Martin Bayer), integrace v psychoterapii (Mgr. Daniel Bialožyt).

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven:

vzp

Pokud byste psychoterapeutické sezení, konzultaci či psychologické vyšetření rušili, je třeba to udělat nejméně 2 pracovní dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 1.000,- Kč.