Ordinace pro děti, dospívající a jejich rodiny

Praha 8

Vyhledat služby dětského psychologa neznamená hned začít léčit a vyšetřovat. Je možné obtíže, či obavy konzultovat. Na základě společného zvážení se lze následně lépe rozhodnout, jak dál postupovat. Zda využít psychodiagnostiku, psychoterapii, či konzultaci a případně kam dále se obrátit, či s kým navázat dlouhodobou spolupráci.

Jak pracujeme

V rámci práce s dětmi pracujeme formou hry (v písku, s kartami, fotkami, hrami rozvíjejícími pozornost či podporující spolupráci) a samozřejmě rozhovorem. V rámci osvědčené praxe je vhodné konzultovat na prvních setkáních také s rodiči (pokud to je v souladu s přáním dítěte, které může přijít i samo bez jejich souhlasu) a také v konzultacích se nimi pokračovat v nižší frekvenci s možností reflektovat vývoj dítěte z jejich pohledu a rozptylovat jejich obavy, či naopak získávat zpětnou vazbu toho, jak se fungování rodiny a dítěte v ní mění.

V rámci péče o dospívající a dospělé pracujeme formou osvědčených psychoterapeutických metod (psychoanalytické psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, rodinná – psychosomatická péče).

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven:

vzp

Pokud byste psychoterapeutické sezení, konzultaci či psychologické vyšetření rušili, je třeba to udělat nejméně 2 pracovní dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 1.000,- Kč.