Mgr. Martin Bayer

Aktuální působení

 • od roku 2015 Soukromá praxe – Karlovo náměstí 5 (individuální psychoterapie – děti a dospělí)
 • od roku 2015 – 2020 TH Klinika (psychodiagnostika a psychoterapie – děti a dospělí), část na pozici vedouícho psychologa.
 • od roku 2020 Ordinace klinické psychologie pro děti a dospívající – Zenklova 39 (psychoterapie a psychodiagnostika dospívajících)
 • od roku 2022 Školitel – klinická psychologie (Ordinace klinické psychologie Praha 8 a Klinická psychologie a psychoterapie Praha s.r.o.)

Praxe v rámci péče o zdraví

 • 2008 – 2010 – Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc
 • 2010 – 2012 – Sdružení linka bezpečí
 • 2011 – 2014 – Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2010 – Studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – Kurz v Rorschachově metodě
 • 2019 – Atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR (možnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu)
 • 2020 – Zařazen do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie (IPVZ)
 • 2021 – Atestace z funkční speclializace v psychoterapii (IPVZ)
 • 2021 – Zařazen do akreditovaných kurzů: WAIS III a WISC III, Tématicko apercepční test
 • 2022 – Akreditace pro vzdělávání v oboru klinická psychologie

Psychoterapeutické vzdělání

Certifikat o dokončení psychoterapeutického výcviku
 • 2008 – 2013 Výcvik v telefonní krizové intervenci
 • 2010 – 2020 Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA)
 • 2012 – Metoda motivačních hovorů
 • 2015 a dále – Případové supervize
 • Dále kurzy: Krátký kurz terapeutických karet, základní kurz v Sandplay

Mgr. Vanda Omastová

Aktuální působení

 • od 2022 – Psycholog ve zdravotnictví. Ordinace klinické psychologie Praha 8. Péče pro děti, dospívající a jejich rodiny.

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2015 – 2020 Studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2019 – 2021 – Psycholog ve zdravotnictví (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2018 – Kurz Kresba postavy (FDT) – Zdeněk Altman

Praxe v rámci péče o zdraví

 • 2022 – Psycholog ve zdravotnictví, Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé, Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
 • 2021 – 2022  Psycholog ve zdravotnictví, Vojenská nemocnice v Olomouci
 • 2019 – 2020 Koordinátorka dobrovolníků v centru Amélie (nábor dobrovolníků, školení dobrovolníků, výběrové řízení, tvorba harmonogramů, realizace supervizí,…)
 • 2019 – 2020 – občasná výpomoc u dětí ze sociálně slabých rodin. NZDM Prostějov.

Psychoterapeutické vzdělání

 • od 2022 – Akreditovaný sebezkušenostní výcvik v „Komplexním vzdělávacím program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup.“
 • 2022 – Práce s časovou osou. Lirtapas ,o.p.s.
 • 2019 – Emoční koučování dětí. CETERAS – centrum terapeutických služeb, z.s.
 • 2018 – Nápadník SEL: Rozpoznávání emocí. Sdruženi ŠPAS, z.s.
 • 2018 – Student s poruchou autistického spektra. CŽV Upol
 • 2017 – Úvod do komunikace s klientem so závislostí. Institut psychologických služeb

Mgr. Terézie Lukšicová

Aktuální působení

 • od roku 2021 – doposud – NAUTIS, z.ú., Středisko diagnostiky a odborného poradenství

Praxe v rámci péče o zdraví

 • 2017 – 2019 – Lektorka primární prevence – Křesťanská pedagogicko- psychologická poradna
 • 2019 – 2020 – ABA Centrum – služby pro děti s PAS a neurovývojovými poruchami
 • 2020 – 2022 – Abaceda – ABA konzultantka – služby pro děti s PAS a neurovývojovými poruchami.

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2016 -2021 – Studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2020 – 2021- Psycholog ve zdravotnictví (Univerzita Palackého v Olomouci)

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2017 – 2019 – Krizová intervence (Déčko, Liberec, z.s.)
 • 2020 – 2022 studium Aplikované behaviorální analýzy na Masarykově Univerzitě v Brně
 • od roku 2022 – Psychoterapeutická výcvik v KBT (Oddysea)
 • Pravidelná případová supervize